Links : Albania

Regulator

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit (KKRT - National Council of Radio and Television)

by Guy-Amédée

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit (KKRT) - Street "Abdi Toptani", Tiranë Tirana Phone : +00 355 (0) 42 233 599 Fax +00 355 (0) 42 226 288 kkrt@kkrt.gov.al

http://www.kkrt.gov.al/

comments are disabled for this article